Prijava/Registracija

Cenovnik oglašavanja Srbija

VLASNICI – oglasi na sajtu i u časopisu
PAKET CENA OPIS
STANDARDNI OGLASI besplatno
 • Do 2 oglasa na sajtu u kategorijama Prodaja i/ili Izdavanje
 • Neograničen broj oglasa u rubrikama Kupovina, Iznajmljivanje-potražnja, Cimer/ka
 • Štampanje u časopisu Beogradske nekretnine za nekretnine u Beogradu i okolini, standardni mali oglas
VIP OGLASI MTS 362,64
Telenor 363,60
A1 Srbija 363,48
 • Do 2 oglasa na sajtu u kategorijama Prodaja i/ili Izdavanje
 • Neograničen broj oglasa u rubrikama Kupovina, Iznajmljivanje-potražnja, Cimer/ka
 • Štampanje u časopisu Beogradske nekretnine za nekretnine u Beogradu i okolini, standardni mali oglas ili foto oglas ukoliko je objavljen sa slikom na sajtu
 • Mogućnost objave na Instagram priči, 24h
AGENCIJE ZA NEKRETNINE – paketi oglasa na sajtu
KATEGORIJA CENA OPIS PAKETA
BASIC 600
 • Do 5 standardnih oglasa
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
FLAT 20 2.400
 • Od 6-20 standardnih oglasa
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
 • Mogućnost objave na društvenim mrežama sajta imovina.net
FLAT 50 3.600
 • Od 21-50 standardnih oglasa
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
 • Mogućnost objave na društvenim mrežama sajta imovina.net
FLAT 100 5.400
 • Od 51-100 standardnih oglasa
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
 • Mogućnost objave na društvenim mrežama sajta imovina.net
FLAT 200 7.200
 • Od 101-200 standardnih oglasa
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
 • Mogućnost objave na društvenim mrežama sajta imovina.net
FLAT 300 10.800
 • Od 201-300 standardnih oglasa
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
 • Mogućnost objave na društvenim mrežama sajta imovina.net
FLAT 300+ 13.200
 • Neograničen broj standardnih oglasa
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
 • Mogućnost objave na društvenim mrežama sajta imovina.net
AGENCIJE ZA NEKRETNINE – istaknute pozicije na sajtu
KATEGORIJA CENA OPIS
VIP OGLASI 660 Istaknuti oglas, u pretragama iznad standardnih oglasa, u cenu uključen jedan push-up u 24h
TOP OGLASI 1.200 Najistaknutiji oglas, u pretragama prvi iznad VIP i standardnih oglasa, kao i na naslovnoj strani sajta, u cenu uključen jedan push-up u 24h
SERVIS
VIP PARTNER
6.000
 • Oglašavanje na vodećim inostranim portalima za nekretnine
 • Istaknuta pozicija u spisku oglašivača na sajtu
 • Preporuka za saradnju na kraju stranice rezultata pretrage korisnika
 • Omogućen filter pretrage oglasa samo od vlasnika nekretnina
 • Mogućnost dobijanja direktnih mailova sa ponudom za prodaju/izdavanje nekretnina od strane vlasnika
**Usluga dostupna uz zakup paketa oglašavanja na sajtu
BANER PRETRAGA 7.200 Baner pozicija 500x150 px sa 100% prikaza u spisku oglasa koji se pretražuju na zadatim lokacijama i ostalim parametrima pretrage
AGENCIJE ZA NEKRETNINE – paketi sa štampanim izdanjem
PAKET CENA
cb/color
OPIS PAKETA
STANDARD PLUS 11.220/
13.200
 • 1/4 strane u časopisu
 • 20 malih oglasa u časopisu
 • Do 200 standardnih oglasa na sajtu
 • 1 VIP oglas na sajtu
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
 • Mogućnost objave na društvenim mrežama sajta imovina.net
PRO 16.500/
18.000
 • 1/2 strane u časopisu
 • 45 malih oglasa u časopisu
 • 201-300 standardnih oglasa na sajtu
 • 1 VIP oglas na sajtu
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
 • Mogućnost objave na društvenim mrežama sajta imovina.net
PRO PLUS 21.000/
22.800
 • 1/1 strana u časopisu
 • 90 malih oglasa u časopisu
 • Reklama 4x3,5 cm na koricama časopisa
 • Neograničen broj standardnih oglasa na sajtu
 • 2 VIP oglasa na sajtu
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
 • Mogućnost objave na društvenim mrežama sajta imovina.net
EKSKLUZIV 36.000
 • 1/1 unutrašnja kolor korica u časopisu
 • 100 malih oglasa u časopisu
 • Reklama 4x3,5 cm na koricama časopisa
 • Neograničen broj standardnih oglasa na sajtu
 • 3 VIP oglasa na sajtu
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
 • Mogućnost objave na društvenim mrežama sajta imovina.net
AGENCIJE ZA IZDAVANJE – oglasi na sajtu i u časopisu
KATEGORIJA CENA OPIS
VIP OGLASI 360 Istaknuti oglas, u pretragama iznad standardnih oglasa, u cenu uključen jedan push-up u 24h
TOP OGLASI 900 Najistaknutiji oglas, u pretragama prvi iznad VIP i standardnih oglasa, kao i na naslovnoj strani sajta, u cenu uključen jedan push-up u 24h
BANER PRETRAGA 5.400 Baner pozicija 500x150 px sa 100% prikaza u spisku oglasa koji se pretražuju na zadatim lokacijama i ostalim parametrima pretrage
SERVIS
VIP PARTNER
4.200
 • Oglašavanje na vodećim inostranim portalima za nekretnine
 • Istaknuta pozicija u spisku oglašivača na sajtu
 • Preporuka za saradnju na kraju stranice rezultata pretrage korisnika
 • Omogućen filter pretrage oglasa samo od vlasnika nekretnina
 • Mogućnost dobijanja direktnih mailova sa ponudom za prodaju/izdavanje nekretnina od strane vlasnika
**Usluga dostupna uz zakup paketa oglašavanja na sajtu
BASIC RENT 600
 • Do 5 standardnih oglasa na sajtu
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
FLAT RENT 100 1.500
 • 6-100 standardnih oglasa na sajtu
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
 • Mogućnost objave na društvenim mrežama sajta imovina.net
FLAT RENT 100+ 3.000
 • Neograničen broj standardnih oglasa na sajtu
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
 • Mogućnost objave na društvenim mrežama sajta imovina.net
FLAT RENT BEO 5.400
 • 1/4 crno bele strane u časopisu
 • Do 100 malih oglasa u časopisu
 • Neograničen broj standardnih oglasa na sajtu
 • 1 TOP oglas na sajtu
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
 • Mogućnost objave na društvenim mrežama sajta imovina.net
INVESTITORI – oglasi i istaknute pozicije na sajtu
KATEGORIJA CENA OPIS
VIP OGLASI 660 Istaknuti oglas, u pretragama iznad standardnih oglasa, u cenu uključen jedan push-up u 24h
TOP OGLASI 1.200 Najistaknutiji oglas, u pretragama prvi iznad VIP i standardnih oglasa, kao i na naslovnoj strani sajta, u cenu uključen jedan push-up u 24h
BANER PRETRAGA 7.200 Baner pozicija 500x150 px sa 100% prikaza u spisku oglasa koji se pretražuju na zadatim lokacijama i ostalim parametrima pretrage
SERVIS
VIP PARTNER
6.000
 • Oglašavanje na vodećim inostranim portalima za nekretnine
 • Istaknuta pozicija u spisku oglašivača
 • Preporuka za saradnju
 • Baner na stranici Novogradnja, dimenzije 300x80 px, 100% prikaza
**Usluga dostupna uz zakup paketa oglašavanja na sajtu
FLAT INVEST PAKET 8.400
 • Oglas NOVOGRADNJA na naslovnoj strani sajta, u rubrici Novogradnja i kao prvi u pretragama iznad svih oglasa
 • Do 10 standardnih oglasa na sajtu
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
 • Mogućnost objave na društvenim mrežama sajta imovina.net
OGLAS NOVOGRADNJA 1.800 Cena zakupa jednog oglasa u rubrici Novogradnja
INVESTITORI – paketi sa štampanim izdanjem
PAKET CENA
cb/kolor
OPIS PAKETA
STANDARD PLUS 13.200/
14.400
 • 1/4 strane u časopisu
 • 4 foto oglasa u časopisu
 • 1 oglas novogradnja na sajtu
 • Do 20 standardnih oglasa na sajtu
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
 • Mogućnost objave na društvenim mrežama sajta imovina.net
PRO 17.400/
18.600
 • 1/2 strane u časopisu
 • 10 foto oglasa u časopisu
 • 2 oglasa novogradnja na sajtu
 • 21-30 standardnih oglasa na sajtu
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
 • Mogućnost objave na društvenim mrežama sajta imovina.net
PRO PLUS 22.800/
24.000
 • 1/1 strana u časopisu
 • 18 foto oglasa u časopisu
 • Reklama 4x3,5 cm na koricama časopisa
 • 3-5 oglasa novogradnja na sajtu
 • Neograničen broj standardnih oglasa na sajtu
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
 • Mogućnost objave na društvenim mrežama sajta imovina.net
EKSKLUZIV 36.000
 • 1/1 unutrašnja kolor korica u časopisu
 • 20 foto oglasa u časopisu
 • Reklama 4x3,5 cm na koricama časopisa
 • 3-5 oglasa novogradnja na sajtu
 • Neograničen broj standardnih oglasa na sajtu
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
 • Mogućnost objave na društvenim mrežama sajta imovina.net
AGENCIJE I INVESTITORI U SRBIJI VAN BEOGRADA – oglasi i istaknute pozicije na sajtu
KATEGORIJA CENA OPIS
VIP OGLASI 360 Istaknuti oglas, u pretragama iznad standardnih oglasa, u cenu uključen jedan push-up u 24h
TOP OGLASI 900 Najistaknutiji oglas, u pretragama prvi iznad VIP i standardnih oglasa, kao i na naslovnoj strani sajta, u cenu uključen jedan push-up u 24h
BANER PRETRAGA 4.500 Baner pozicija 500x150 px sa 100% prikaza u spisku oglasa koji se pretražuju na zadatim lokacijama i ostalim parametrima pretrage
SERVIS
VIP PARTNER
2.160
 • Oglašavanje na vodećim inostranim portalima za nekretnine
 • Istaknuta pozicija u spisku oglašivača na sajtu
 • Preporuka za saradnju na kraju stranice rezultata pretrage korisnika
 • Omogućen filter pretrage oglasa samo od vlasnika nekretnina
 • Mogućnost dobijanja direktnih mailova sa ponudom za prodaju/izdavanje nekretnina od strane vlasnika (Baner na stranici Novogradnja, dimenzije 300x80 px, 100% prikaza za investitore umesto ovog dela usluge)
**Usluga dostupna uz zakup paketa oglašavanja na sajtu
FLAT INVEST PAKET 6.000
 • Oglas NOVOGRADNJA na naslovnoj strani sajta, u rubrici Novogradnja i kao prvi u pretragama iznad svih oglasa
 • Do 10 standardnih oglasa na sajtu
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
 • Mogućnost objave na društvenim mrežama sajta imovina.net
OGLAS NOVOGRADNJA 1.800 Cena zakupa jednog oglasa u rubrici Novogradnja
BASIC S 600
 • Do 5 standardnih oglasa na sajtu
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
FLAT S 100 1.500
 • 6-100 standardnih oglasa na sajtu
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
 • Mogućnost objave na društvenim mrežama sajta imovina.net
FLAT S 100+ 3.000
 • Neograničen broj standardnih oglasa na sajtu
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
 • Mogućnost objave na društvenim mrežama sajta imovina.net
BANKE I IZVRŠITELJI – oglasi i istaknute pozicije na sajtu
KATEGORIJA CENA OPIS
VIP OGLASI 1.320 Istaknuti oglas, u pretragama iznad standardnih oglasa
TOP OGLASI 2.400 Najistaknutiji oglas, u pretragama prvi iznad VIP i standardnih oglasa, kao i na naslovnoj strani sajta
BANER PRETRAGA 14.400 Baner pozicija 500x150 px sa 100% prikaza u spisku oglasa koji se pretražuju na zadatim lokacijama i ostalim parametrima pretrage
SERVIS
VIP PARTNER
12.000
 • Oglašavanje na vodećim inostranim portalima za nekretnine
 • Istaknuta pozicija u spisku oglašivača na sajtu
**Usluga dostupna uz zakup paketa oglašavanja na sajtu
FLAT BIZ 20 4.800
 • Do 20 standardnih oglasa na sajtu
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Mogućnost objave na društvenim mrežama sajta imovina.net
FLAT BIZ 100 7.200
 • 21-100 standardnih oglasa na sajtu
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Mogućnost objave na društvenim mrežama sajta imovina.net
FLAT BIZ NEO 10.800
 • Neograničen broj standardnih oglasa na sajtu
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Mogućnost objave na društvenim mrežama sajta imovina.net
BANKE I IZVRŠITELJI – paketi sa štampanim izdanjem
KATEGORIJA CENA OPIS
FLAT B STANDARD 12.000
 • 1/4 kolor strane u časopisu
 • Do 20 standardnih oglasa na sajtu
 • 4 foto malih oglasa u časopisu
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Mogućnost objave na društvenim mrežama sajta imovina.net
FLAT B PRO 18.000
 • 1/2 kolor strane u časopisu
 • 21-100 standardnih oglasa na sajtu
 • 10 foto malih oglasa u časopisu
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Mogućnost objave na društvenim mrežama sajta imovina.net
FLAT B EXCLUSIVE 27.000
 • 1/1 kolor strana u časopisu
 • Reklama 4x3,5 cm na koricama časopisa
 • Neograničen broj standardnih oglasa na sajtu
 • 18 foto malih oglasa u časopisu
 • U cenu uključen PUSH UP – podizanje svih oglasa u pretrazi jednom u 24h
 • Zasebna web prezentacija naziv.imovina.net
 • Mesto u spisku oglašivača sa logotipom i kontakt podacima
 • Mogućnost objave na društvenim mrežama sajta imovina.net

Cene su izražene u RSD sa uračunatim PDV-om na mesečnom nivou
Prenos oglasa putem xml-a je besplatan
Odobravaju se popusti za avansne uplate na 6 meseci 10% i na 12 meseci 20%

CENOVNIK BANERSKIH POZICIJA
KATEGORIJA DIMENZIJE ROTACIJA CENA sa PDV-om
B1 728 x 90 px 3 1.800 RSD dnevno
B2 300 x 250 px 3 1.800 RSD dnevno
B3 300 x 250 px 1 3.600 RSD dnevno
B4 300 x 112 px 1 1.200 RSD dnevno
B5 300 x 112 px 1 900 RSD dnevno
B6 660 x 285 px 2 1.500 RSD dnevno
B7 720 x 300 px 3 2.400 RSD dnevno
Baner pretraga 500 x 150 px 1 7.200 RSD mesečno
Kreditni kalkulator+baner 300 x 250 px 1 5.000 RSD dnevno
Branding (160-380) x 900 px 1 4.000 RSD dnevno
PR objava - - 19.200 RSD po objavi
POPUST ZA DUŽINU ZAKUPA
2 meseca 3-6 meseci 12 meseci
10% 20% 30%
BANERI NA POČETNOJ I OSTALIM STRANAMA - POZICIJE I DIMENZIJE

Cenovnik stupa na snagu 22. Marta 2021. godine

Kontaktirajte našu marketing službu:
Tel:
011/3835-250
Mob:
+381 63 549 508, +381 65 3835 250 +381 65 244 5761
e-mail:
info@imovina.net

Preuzmite ovde kompletan Imovina.net Media kit - ažurirano Novembar 2020.

Download Imovina.net Media kit in English language - updated Novembar 2020.

Pregled nekretnina na različitim lokacijama

imovina.net preporučuje
imovina.net - Imovina, koju tražite!