imovina.net Nekretnine oglasi, vesti i edukacije

Pravila i uslovi korišćenja sajta imovina.net

I Prihvatanje pravila i uslova sajta imovina.net

Prilikom pristupanja sajtu imovina.net korisnik prihvata sva pravila i uslove korišćenja njegovih stranica.

Sajt imovina.net zadržava pravo da promeni, modifikuje ili na neki drugi način izmeni uslove ovih stranica u bilo kom trenutku. Sve izmene načinjene ovim putem postaće trenutno validne po njihovoj objavi. Korisnik je u obavezi da pravila i uslove korišćenja redovno čita, pa se smatra da je pristupanjem i korišćenjem sajta ili bilo kog njegovog dela upoznat sa aktuelnim pravilima i uslovima korišćenja, da ih je razumeo i da ih u potpunosti prihvata.

Ukoliko korisnik iz bilo kog razloga ne prihvata sledeća pravila i uslove ili njihove eventualne izmene, ili postane nezadovoljan našim sajtom na bilo koji način, ima pravo da prekine sa njegovim korišćenjem. Takođe, korisnik može da nas obavesti o eventualnom problemu u korišćenju sajta, kako bismo bili u mogućnosti da se posvetimo njegovom rešavanju, pod uslovom da je problem moguće rešiti.

Za vreme pristupanja i korišćenja sajta, primenjuju se ovde navedeni uslovi i pravila korišćenja kao i svi važeći primenjivi zakoni Republike Srbije.

II Politika privatnosti podataka (GDPR)

Kompanija Rezon Media Grup d.o.o. čiji sajt imovina.net koristite (u daljem tekstu RMG), ovim putem obaveštava svoje posetioce i registrovane korisnike da im je na osnovu zakonskih propisa Republike Srbije (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti) i u skladu sa važećim odredbama Opšte uredbe Evropske unije o zaštiti podataka o ličnosti, garantovano pravo na privatnost.

RMG se trudi da korisnicima sajta imovina.net pruži maksimalnu zaštitu ličnih podataka, počevši od samih posetilaca, do fizičkih i pravnih lica koja vrše registraciju na sajtu, ostavljajući mogućnost izbora da li i koje informacije žele da dele.

Zato što nam je privatnost Vaših podataka važna, u nastavku možete pročitati sve o Politici privatnosti kompanije RMG - koje podatke prikupljamo, kako se ovi podaci koriste i dele, kako su podaci zaštićeni i koja su Vaša prava, odnosno kako možete izabrati način na koji će se (i da li će se) koristiti Vaši podaci.

Tačnije, pročitajte odgovore na sledeća pitanja:

1. Ko je administrator Vaših ličnih podataka?
2. Koja su prava korisnika?
3. Koje informacije prikupljamo?
4. Šta su kolačići?
5. Iz kog razloga prikupljamo i obrađujemo podatke i kako ih koristimo?
6. Koliko dugo procesuiramo podatke?
7. Sa kim delimo podatke?
8. Kako štitimo podatke?

1. Identifikacioni podaci i kontakt administratora podataka

Rezon Media Grup d.o.o, pib 103310591, mb 17541129
Adresa: Srbija, Beograd, Loznička br. 2
e-mail: zastitapodataka@imovina.net

Kompanija Rezon Media Grup d.o.o. u čijem je vlasništvu sajt imovina.net je administrator (kontrolor) Vaših podataka i na navedene kontakt podatke možete u svakom trenutku zatražiti Vaša prava.

2. Prava korisnika

2.1 Korisnik ima pravo da pristupi svojim podacima u svakom trenutku, osim u slučaju tehničke neispravnosti sajta;
2.2 Korisnik ima pravo da izmeni informacije koje je predao;
2.3 Korisnik ima pravo da otkaže pristup informacijama gašenjem naloga ili zahtevanjem od administratora da ugasi nalog;
2.4 Korisnik ima pravo da ograniči upotrebu podataka;
2.5 Korisnik ima pravo da traži prenos podataka drugom administratoru;
2.6 Korisnik ima pravo na prigovor o korišćenju njegovih podataka;
2.7 Korisnik ima pravo da zahteva ukidanje automatizovanog profilisanja;
2.8 Korisnik ima pravo na žalbu nadležnom organu ukoliko smatra da korišćenje njegovih podataka nije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti

3. Podaci koji mogu biti predmet procesuiranja

Lični podaci koji mogu biti predmet procesuiranja su određeni na osnovu zakonskih propisa, kategorija korisnika kao i njihovih potreba.

Određene aktivnosti na sajtu posetioci mogu obavljati anonimno, poput pretrage oglasa, ali ukoliko žele dodatne funkcije, potrebno je da ostave određene podatke o sebi.

Informacije koje nisu predmet procesuiranja su pitanja rasne, etničke pripadnosti, političke opredeljenosti, religijskih ili filozofskih uverenja, pripadnost zajednicama, zdravstveno stanje, seksualna orijentacija i sl.

U zavisnosti od toga kojoj kategoriji korisnika pripadate, možemo procesuirati različite podatke. Na našem sajtu postoje 2 kategorije korisnika – privatna lica i profesionalni oglašivači (agencije za nekretnine, investitori, banke, građevinske kompanije i sl).

Privatni korisnici određenim servisima mogu pristupati anonimno, npr. pretrazi oglasa, dok za određene usluge moraju biti registrovani (npr. za objavu oglasa) i u te svrhe potrebno je da popune podatke u Deklaraciji, čiju je sadržinu propisao zakonodovac (Zakon o oglašavanju, član 19) i objavio u Pravilniku o sadržini deklaracije za objavljivanje i emitovanje oglasne poruke u Službenom glasniku RS, br. 114, 23. decembra 2005. godine, a to su: ime i prezime, mesto i adresa stanovanja, broj i mesto izdavanja lične karte, jedinstveni matični broj građana. Takođe, predmet procesuiranja zarad objave oglasa na sajtu jesu i kontakt podaci vlasnika, tj. e-mail, lozinka i telefon.

Podaci profesionalnih oglašivača koji mogu biti predmet procesuiranja su: poslovno ime, sedište (mesto, ulica i broj), broj pod kojim je registrovan u odgovarajućem registru, matični broj, podaci o odgovornom licu, odnosno o fizičkom licu odgovornom za obavljanje delatnosti – ime i prezime, mesto i adresa stanovanja, broj i mesto izdavanja lične karte, jmbg), kao i kontakt telefon, e-mail i lozinka.

Svi prethodno navedeni podaci su podaci koje Vi slobodnom voljom ostavljate nama na korišćenje.

Osim njih, postoje određeni podaci koji mogu biti automatski, tj. pasivno prikupljeni od naše strane ili od strane naših partnera (Google) radi pružanja sigurnosti i bezbednosti korisnicima. Ti podaci su na primer: uređaji (telefon, desktop, laptop, tablet) i pretraživači (Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer..) sa kojih se pristupa, operativni sistem (Microsoft Windows, Mac OS..), naziv internet servis provajdera (SBB, Beotel...), identifikacija mobilnih uređaja (android ili apple) geo lokacija, IP adresa i sl. Više o tome pročitajte u sledećoj tački, Cookies, o tome šta su, kako možete da odredite da li želite da ih prikupljamo ili ne, kako da ih obrišete itd.

4. Cookies (kolačići)

Šta su to kolačići? To su mali tekstualni fajlovi koji se smeštaju u direktorijum pretraživača korisnika i koji dozvoljavaju našem sajtu da izvršava svoje funkcije.

Kolačići ne sadrže Vaše lične podatke.

Svaki put kada se korisnik vrati na naš sajt, kolačići se učitavaju.

Kolačići služe da sledeći put kada se uloguje prepozna korisnikov pretraživač i ubrza mu korišćenje funkcija sajta tako što mu omogućava da, na primer, nastavi tamo gde je prethodni put stao. Kolačići zapravo rade po principu “beležnika” ali ne javno, već unutar servera.

Naš sajt koristi različite tipove kolačića. Neki od njih su postavljeni od strane trećih lica čije servise koristimo (Google).

Na našem sajtu koristimo kolačiće koji su neophodni za funkcionisanje sajta; kolačiće koji omogućavaju prikazivanje oglasa i reklama koji su prilagođeni korisnicima (Google Adwords, Google AdSense) i one koji omogućavaju praćenje statističkih podataka kako bismo utvrdili ponašanje posetilaca na našem sajtu (Google Analytics).

Ukoliko želite da ukinete korišćenje kolačića, možete to uraditi u svakom trenutku u svom pretraživaču. Možete izbrisati sve kolačiće koji se trenutno nalaze na Vašem uređaju i podesiti da ih pretraživač ubuduće blokira. U tom slučaju, morate znati da određene funkcije sajta neće raditi kako treba. Dakle, dozvoljavanje kolačića nije neophodno, ali pomaže da korisničko iskustvo bude bolje.

Za više detalja o kolačićima, možete posetiti stranicu: https://www.allaboutcookies.org/

5. Razlozi prikupljanja podataka i načini njihovog korišćenja

Navedeni podaci se prikupljaju da bi se korisnicima omogućilo:

a) korišćenje mogućnosti oglašavanja nekretnina
b) obaveštavanje o roku isticanja oglasa, o deaktivaciji oglasa, o mogućnostima naprednijeg oglašavanja, i o ostalim funkcijama sajta – odgovaranje na upite zainteresovanim kupcima i zakupcima, pregovaranje o ceni zakupa ili prodaje
c) obaveštavanje sa naše strane o unapređivanju funkcija portala, novim mogućnostima i sl.
d) identifikacija, sprečavanje prevare i nezakonitih aktivnosti krajnih korisnika
e) obrada plaćanja
f) legitimni interes, odnosno omogućavanje personalizovane komunikacije naših usluga i korisnika, razumevanje potreba korisnika i prilagođavanje sajta tim potrebama – prikupljanje anonimnih statističkih podataka o korišćenju sajta.
Lični podaci se nikako neće prikupljati za potrebe koje nisu svrsishodno, zakonski i funkcionalno opravdane.

6. Period procesuiranja podataka

Vaši podaci se čuvaju u obliku koji omogućava identifikaciju korisnika u periodu koji je neophodan radi ostvarivanja svrhe, kao i dok postoji legitimni interes za to, odnosno do opoziva Vaše saglasnosti o procesuiranju.

Vremenski period procesuiranja podataka poklapa se sa periodom postojanja Vašeg naloga na sajtu, tj. do trenutka brisanja Vašeg korisničkog naloga.

Korisnički podaci neće biti izbrisani u slučaju da je potrebno dokazivati izvršene a neplaćene usluge, u slučajevima spora, za potrebe istrage nadležnih organa i sl. i biće čuvani sve dok se sporna situacija ne reši. Takođe, za računovodstvene i poreske svrhe period čuvanja podataka određuje se drugim propisima.

7. Pristup podacima

Osim što se podrazumeva da pristup kontakt podacima iz oglasa ima širi auditorijum, tj. svi posetioci sajta, ostali podaci koji su interni, smešteni su u bezbednim tehničkim uslovima i mogu im pristupiti administratori sajta, zaposleni u kompaniji RMG, kao i saradnici od poverenja koji nam pomažu u unapređivanju poslovanja a koji se jednako kao i mi brinu o zaštiti Vaših podataka.

Podaci, u izuzetnim slučajevima, mogu biti prosleđeni na zahtev nadležnim organima u skladu sa zakonom i svrhom za koju je to potrebno.

Podaci mogu biti dostupni kako partnerima iz Evrope, tako i našim poslovnim partnerima u Evropskoj uniji i van nje.

8. Bezbednost Vaših podataka

Podaci koji se procesuiraju su zaštićeni od nezakonitog i neovlašćenog rukovanja – pristupa, promene, gubitka, objavljivanja, upotrebe, manipulacije ili uništenja.

Podaci se čuvaju u elektronskoj formi, uz najveće moguće administrativne, tehničke i fizičke zaštitne mere. Neke od njih su šifriranje podataka u tranzitu i jaka kontrola autorizacije autentičnosti.

III Sadržaj stranica imovina.net i odgovornosti korisnika

Sve objave, oglasi, poruke, tekstovi, datoteke, prikazi, fotografije, video snimci, zvuci ili drugi materijali (u daljem tekstu “Sadržaj”) objavljeni na našim stranicama, preneti preko stranica, ili linkovani sa stranica, isključiva su odgovornost osobe koja je taj sadržaj objavila, što znači da je korisnik u potpunosti odgovoran za sav Sadržaj koji objavi, pošalje, postavi ili na drugi način učini dostupnim putem stranica.

Na osnovu toga imovina.net ne daje nikakve garancije u pogledu tačnosti, potpunosti, ispravnosti ili autentičnosti takvog sadržaja.

IV Sadržaj i usluge drugih stranica

Sajt imovina.net može sadržati linkove prema drugim stranicama.

Za vreme posete drugim stranicama, na korisnika se odnose pravila i uslovi stranice na kojoj se trenutno nalazi. Time se smatra da korisnik prihvata i da je saglasan da sajt imovina.net nije napravio tu stranicu, da nema kontrolu nad njom i ne snosi odgovornost za njen sadržaj.

Poslovni odnos između korisnika i oglašivača odnosi se isključivo na korisnika i oglašivača, te imovina.net ne garantuje za njih, nije odgovoran za njegov sadržaj, niti za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste nastale kao posledica takvih odnosa.

V Ograničenja i uslovi korišćenja sajta imovina.net

Zabranjeno je objavljivati oglase ili na bilo koji drugi način učiniti dostupnim sadržaje:

1. koji nisu u skladu sa zakonom, koji su štetni ili preteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, klevete, predstavljaju zadiranje u tuđu privatnost ili su na bilo koji način štetni maloletnim osobama;

2. koji su po prirodi pornografski (zabranjen je unos oglasa, fotografija, tekstova i linkova ka drugim sajtovima u kojima se spominje, ili koji sadrže, pornografski materijal bilo kakav sličan sadržaj);

3. koji predstavljaju podsticanje nezakonitih radnji ili transakcija;

4. koji uznemiravaju, omalovažavaju ili su neprijateljski orijentisani prema pojedincu ili grupi na osnovu verske ili polne pripadnosti, seksualne orijentacije, rasne ili etničke pripadnosti;

5. koji sadrže lične ili identifikacione podatke o drugoj osobi bez njenog izričitog odobrenja;

6. koji su lažni, prevarni, koji pogrešno informišu ili predstavljaju "mamac ili podsticaj";

7. koji krše neko patentno pravo, tržišnu marku, trgovinsku tajnu, autorsko ili neko drugo pravo bilo koje osobe, ili sadržaj koji korisnik nema pravo da učini dostupnim po sili zakona ili načelima ugovornog odnosa;

8. koji prave ili sadrže "affiliate marketing", "vezane preporuke", "junk mail", "spam," "lančana pisma", "piramidalne sadržaje" ili netražene reklame bilo kog tipa;

9. koji prave ili sadrže bilo koji oblik reklamiranja ili navođenja koji je objavljen u okviru imovina.net stranica a koje nisu predviđene za te sadržaje, ili je e-mailom poslato korisnicima imovina.net koji nisu pismeno pristali da budu kontaktirani vezano za druge usluge, proizvode ili komercijalne interese;

10. koji sadrže linkove ka komercijalnim uslugama ili internet stranicama, osim u slučajevima koji su dopušteni ovim uslovima;

11. koji reklamiraju bilo koju nezakonitu uslugu ili prodaju bilo kojih artikala čija je prodaja zabranjena ili ograničena važećim pravom, uključujući bez ograničenja artikle čija je prodaja regulisana ili zabranjena pravom Republike Srbije;

12. koji sadrže softverske viruse ili bilo kakav drugi kompjuterski kod, datoteke ili programe dizajnirane da ometaju, uništavaju i na bilo koji način sprečavaju i ograničavaju funkcionalnost bilo kog kompjuterskog softvera ili hardvera ili telekomunikacione opreme;

13. koji ometaju rad putem prekomernog broja poruka upućenih serveru, ili na drugi način negativno utiču na upotrebu ovih stranica i usluga od strane drugih korisnika; ili

14. koji koristi e-mail adrese koje pogrešno upućuju na pošiljaoca, falsifikovana zaglavlja ili na drugi način izmenjene znakove raspoznavanja kako bi prikrili poreklo sadržaja prenetog ovim stranicama i njihovim uslugama.

Korisnik je dalje saglasan da ni u kom slučaju NEĆE:

15. kontaktirati nijedno lice koje je zatražilo da se ne kontaktira;

16. "uhoditi" ili na drugi način uznemiravati bilo koga;

17. prikupljati lične podatke o drugim korisnicima u komercijalne ili nezakonite svrhe;

18. koristiti automatizovane metode kako bi se skidali podaci sa sajta imovina.net ukoliko za to ne postoji odobrenje od strane imovina.net;

19. pokušavati da uspostavi neovlašćeni pristup nedozvoljenim delovima imovina.net ili sprovoditi bilo kakvu aktivnost koja ometa, utiče na kvalitet, remeti rad ili funkcionalnost usluga koje nudi stranica imovina.net

Posebno skrećemo pažnju na sledeće:

20. jedan oglas može sadržati informacije o samo jednoj nekretnini

21. oglas treba da sadrži samo podatke o nekretnini koja se prodaje ili izdaje

22. nije dozvoljeno opisivati nekretninu svim velikim slovima ili specijalnim grafičkim oznakama u cilju isticanja

23. nije dozvoljeno objavljivanje fotografija nekretnine koje sadrže oznaku, tj. naziv drugih sajtova, ili drugih oglašivača sa našeg sajta

24. nije dozvoljeno objavljivati logo na mestu fotografije

25. nije dozvoljeno oglašavati nekretninu koja je prodata ili izdata čak i kada je ta informacija navedena u tekstu ili na slikama

26. imovina.net ima pravo da izbriše, blokira ili zabrani objavljivanje oglasa sa određenim brojevima telefona, mail adresama ili IP adresama koji su zloupotrebljavali usluge sajta

27. oglas može biti prijavljen kao neispravan, a nakon provere i potvrde istinitosti prijave zadržavamo pravo da oglas izbrišemo bez obaveštenja

VI Pristup uslugama imovina.net

Sajt imovina.net svojim korisnicima daje ograničeno, opozivo, neekskluzivno odobrenje pristupa uslugama za lične potrebe. Ovo odobrenje ne uključuje bilo kakvo prikupljanje, agregaciju, kopiranje, dupliranje, prikazivanje ili derivativno korišćenje usluga niti primenu alata za prikupljanje i dobijanje podataka u bilo koje svrhe osim kada je to izričito odobreno od strane iimovina.net.

VII Ograničenje usluge

Korisnik je saglasan da imovina.net može ograničiti korišćenje usluge, uključujući i određivanje roka nakon koga će sadržaj biti dostupan, maksimalan broj objava, dužinu teksta oglasa, e-mail poruke, ili drugog sadržaja koji može biti prenošen putem usluga.

Korisnik je dalje saglasan da imovina.net zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili ukine uslugu (ili bilo koji njen deo) sa ili bez obaveštenja, i da pritom neće biti odgovoran korisniku ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakve izmene, privremeno obustavljanje ili ukidanje usluga, u slučajevima kršenja Pravila i uslova korišćenja sajta imovina.net.

VIII Zabrana korišćenja stranica imovina.net

Sajt imovina.net zadržava pravo da pojedinačno zabrani pristup uslugama ovih stranica, ukoliko korisnik na bilo koji način krši ova pravila ili na drugi način usporava ili ometa rad sajta.

Sajt imovina.net takođe zadržava pravo da preduzme odgovarajuće pravne mere protiv takvog korisnika i da zahteva naknadu za eventualno nastalu štetu ili gubitak u svakom pogledu.

Sajt imovina.net nije odgovoran prema korisnicima ili bilo kojoj trećoj strani za zabranu korišćenja ovih stranica.

Korisnik je saglasan da neće pokušavati da koristi stranice sajta imovina.net nakon navedene zabrane.

IX Autorska prava

Kompanija Rezon Media Grup je nosilac autorskih prava na stranicama imovina.net, a koja se odnose na sopstvene sadržaje internet stranica, uključujući (ali ne isključujući) tekst, slike, format, baze podataka, sve ostale materijale, zvuke, formate, software, nazive (uključujući i domen).

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta smatra se kršenjem autorskih prava Kompanije Rezon Media Grup.

Kompanija Rezon Media Grup nije vlasnik sadržaja koji njegov korisnik objavi, međutim on ga svojim zahtevom za objavljivanje na imovina.net, neopozivo ovlašćuje da taj sadržaj koristi, kopira, prikazuje, objavljuje i distribuira.

Nije dozvoljena promena, umnožavanje, distribuiranje, prodaja bilo kog dela sajta ili softvera ove stranice, osim uz saglasnost Kompanije Rezon Media Grup.

Korisnik ima pravo da upotrebljava sadržaj sajta imovina.net samo za nekomercijalnu upotrebu.

Nije dopušteno distribuiranje kopija ovih stranica ili omogućavanje njihove dostupnosti trećim osobama na bilo koji način.

Bilo kakva upotreba dela ili celine sadržaja, kopiranje i distribucija na bilo koji način (mehanički ili elektronski) bez pismenog odobrenja kompanije RMG je zabranjena i kažnjiva po zakonu.

Ukoliko korisnik smatra da je Kompanija Rezon Media Grup povredila njegova autorska prava, potrebno je da nas o tome obavesti.

Korisnik je dalje saglasan i prihvata da Kompanija Rezon Media Grup nije odgovorna za takvu povredu učinjenu od bilo koje treće strane.

X Isključenje odgovornosti

Sajt imovina.net ne odgovara niti garantuje za:

1. tačnost, potpunost i istinitost oglasa ili bilo kog njegovog dela, kao ni za kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga

2. ovlašćenje druge strane u zaključivanju ugovora, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača koje je koristio u poslovanju

3. to da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku, i

4. to da će treća strana legalno koristiti ove stranice sve vreme

XI Tehnički uslovi

Za korišćenje svih mogućnosti našeg sajta potrebno je da koristite program koji podržava sledeće tehnologije: Cookies, Flash i Javascript.

Ukoliko Vaš program ne podržava gore navedene tehnologije imovina.net ne snosi nikakve odgovornosti, posledice i ne garantuje za kvalitet usluge.

XII Sudska nadležnost

Ova Pravila i uslovi čine Ugovor između korisnika i imovina.net kojim se reguliše korišćenje ovih stranica.

Uslovi i odnos između korisnika i imovina.net podležu zakonima Republike Srbije koji regulišu predmetne odnose.

U slučaju spora nadležan je Sud u Beogradu.

________________________________________________________________________


Na osnovu Zakona o oglašavanju („Sl. glasnik RS“, br. 6/16, 52/19) i Zakona o potrošačima („Sl. glasnik RS“, br. 62/14 i 6/16, 44/18), direktor preduzeća Rezon Media Grup d.o.o. doneo je dana 01.11.2023. godine Odluku o Opštim uslovima, kao i izmenu po Odluci od 01.12.2016. godine, sledeće:

OPŠTE USLOVE OGLAŠAVANJA U ŠTAMPANOM IZDANJU MESEČNOG OGLASNIKA „BEOGRADSKE NEKRETNINE” I NA SAJTU IMOVINA.NET

PREDMET

Član 1.

Ovim Opštim uslovima za oglašavanje (u daljem tekstu: Opšti uslovi) uređuju se međusobna prava, obaveze i odgovornosti preduzeća Rezon Media Grup d.o.o, kao prenosioca i proizvođača oglasne poruke (u daljem tekstu: Rezon Media Grup) i oglašivača oglasnih poruka (u daljem tekstu: Oglašivač).

POJMOVI

Član 2.

Pojmovi koji se koriste u daljem tekstu ovih Opštih uslova imaju sledeće značenje:

Oglašavanje je predstavljanje u bilo kom obliku u vezi sa poslovanjem odnosno profesionalnom ili poslovnom delatnošću, radi podsticanja prodaje robe i usluga, prodaje nepokretnosti, kao i prenosa prava i obaveza (član 2, tačka 1 Zakona o oglašavanju, Sl. Glasnik RS, br. 6/16 i 52/19-dr.zakon)

Oglasna poruka je obaveštenje koje čini sadržaj oglašavanja, bez obzira na oblik, način ili sredstvo putem kojeg se prenosi (član 2, tačka 2 Zakona o oglašavanju, Sl. Glasnik RS, br. 6/16 i 52/19-dr.zakon)

Oglašivač je lice koje se oglašava, a koje ima svojstvo trgovca u skladu sa propisima koji uređuju trgovinu ili radi u ime i za račun trgovca, odnosno koje obavlja profesionalnu ili poslovnu delatnost prodaje robe i usluga, nepokretnosti, kao i prenos prava i obaveza, u skladu sa posebnim propisima (član 2, tačka 3 Zakona o oglašavanju, Sl. Glasnik RS, br. 6/16 i 52/19-dr.zakon)

Prenosilac oglasne poruke je lice koje prenosi oglasnu poruku, preko sredstava čiji je vlasnik, medija čiji je izdavač ili domena čiji je registrant, ili koji ima pravo korišćenja ili neko drugo pravo na tim sredstvima i domenima na osnovu koga je ovlašćen da prenosi oglasne poruke, kao i organizator javnih manifestacija i događaja na kojima se prenose oglasne poruke (član 2, tačka 4 Zakona o oglašavanju, Sl. Glasnik RS, br. 6/16 i 52/19-dr.zakon)

Oglasna deklaracija je isprava koja sadrži podatke koji identifikuju oglašivača i prenosioca oglasne poruke, sadržaj oglasne poruke, i predviđeni period i način oglašavanja, koju oglašivač dostavlja prenosiocu oglasne poruke (član 2, tačka 1 Zakona o oglašavanju, Sl. Glasnik RS, br. 6/16 i 52/19-dr.zakon)

Predaja, izmene, dopune i konačna rešenja oglasne poruke su obavezujuća i prihvaćena za objavljivanje od strane Rezon Media Grup ukoliko su dostavljena pismenim putem i u predviđenim rokovima od strane Oglašivača. Predaja i dostavljanje oglasnih poruka u predviđenim rokovima određeni Opštim uslovima i Cenovnicima sa prilozima predstavljaju bitan element međusobnih ugovornih odnosa.

SMS servis predstavlja servis uz čije korišćenje je ostavljena mogućnost vlasnicima nekretnina da objave mali oglas sa fotografijom u štampanom izdanju mesečnog oglasnika „Beogradske nekretnine” i VIP oglas na sajtu imovina.net

SMS poruka predstavlja sredstvo čijim se slanjem na kratak broj 4130 sa tekstom poruke IMOVINA omogućava dobijanje povratne SMS poruke koja sadrži kod za pristup sajtu imovina.net i podatke o njegovoj validnosti (za Srbiju)

Kod za pristup predstavlja deo povratne SMS poruke koju Oglašivač dobija nakon slanja SMS poruke. Kod za pristup može sadržati po potrebi od 5 do 11 karaktera koji mogu biti kombinacija brojeva i slova. Pomoću Koda za pristup, unosom u za to predviđen deo u okviru objavljenog oglasa na sajtu imovina.net Oglašivač može objaviti do dva VIP oglasa na sajtu odnosno do dva oglasa sa fotografijom u štampanom izdanju mesečnog oglasnika „Beogradske nekretnine” kao Prenosiocu oglasne poruke

Pošiljalac SMS poruke je fizičko lice koje koristi SMS servis slanjem dve SMS poruke u cilju objavljivanja oglasa sa fotografijom u štampanom izdanju mesečnog oglasnika „Beogradske nekretnine” ili VIP oglasa na sajtu. Pošiljalac SMS poruke smatra se ujedno i Oglašivačem u daljem tekstu.

SMS provajder je firma koja tehnički vrši prijem SMS poruke od strane Pošiljaoca nakon čega šalje povratnu SMS poruku Pošiljaocu. Vreme za dostavu povratne SMS poruke je do pet minuta, ukoliko su tehnički uslovi za prijem ispunjeni od strane Pošiljaoca i ukoliko je Pošiljalac ispravno otkucao i poslao SMS poruku.

PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI REZON MEDIA GRUP-a

Član 3.

3.1. Prava Rezon Media Grup-a:

1) Rezon Media Grup ima pravo na nadoknadu za objavljivanje oglasne poruke koja je definisana Deklaracijom (Prilog 1) i u skladu sa Cenovnicima (Prilog 3, 4 i 5).

2) Rezon Media Grup ima pravo da u određenom vremenskom periodu odobri Oglašivaču specijalne popuste koji nisu definisani Cenovnicima (Prilog 3, 4 i 5) a u skladu sa Zakonom i uređivačkom politikom.

3) Rezon Media Grup ima pravo da izvrši korekciju oglasne poruke čiji je proizvođač Oglašivač, bez promene osnovnog smisla oglasa, a u skladu sa Zakonom i uređivačkom politikom.

4) Rezon Media Grup zadržava pravo da u sledećim slučajevima ne objavi oglasnu poruku:

a) kada ona nije u skladu sa Zakonom i uređivačkom politikom Rezon Media Grup-a;

b) kada Oglašivač nije izvršio uplatu u propisanom roku;

c) kada ona ne sadrži sve potrebne podatke za objavljivanje;

d) kada ona nije dostavljena u odgovarajućim rokovima koji su sastavni deo Cenovnika (Prilog 3) i

e) kada ona nije u skladu sa Tehničkim uslovima (Prilog 2).

3.2. Obaveze Rezon Media Grup-a:

1) Rezon Media Grup preuzima obavezu da objavi oglasnu poruku prema dizajnu za koji se saglasio Oglašivač;

2) Rezon Media Grup ima obavezu da obezbedi oglasni prostor koji je definisan Deklaracijom (Prilog 1), a za koji je Oglašivač izvršio uplatu u propisanom roku po Cenovniku (Prilog 3);

3) Rezon Media Grup ima obavezu da vodi računa da nijedna oglasna poruka ne bude izbrisana pre isteka roka utvrđenog Deklaracijom (Prilog 1)

4) Ukoliko zbog greške Rezon Media Grup-a oglasna poruka ne bude objavljena ili se objavi sa greškom u izgledu ili sadržaju oglasne poruke u časopisu Beogradske nekretnine, Rezon Media Grup se obavezuje u skladu sa članom 3. Pravilnika o načinu i postupku rešavanja reklamacija da u prvom narednom broju objavi korigovanu (ispravljenu) oglasnu poruku bez nadoknade Oglašivača, a na osnovu pismene reklamacije.

Rok za dostavljanje pismene reklamacije je 3 dana od dana objavljivanja sporne oglasne poruke. Obaveza objavljivanja korigovane oglasne poruke važi samo za jedno pogrešno objavljivanje.

5) Rezon Media Grup preuzima obavezu da fizičkom licu koje je putem SMS koda objavilo VIP oglas na sajtu imovina.net, objavi oglas sa fotografijom u časopisu Beogradske nekretnine u prvom narednom izdanju časopisa.

3.3. Rezon Media Grup ne preuzima odgovornost:

1) za istinitost teksta oglasa, podataka datih u oglasnoj poruci i ne snosi troškove eventualno nastale štete zbog neobjavljenih, pogrešno objavljenih ili pogrešno dostavljenih materijala za izradu oglasne poruke;

2) za sadržaj, kvalitet i tačnost usluga koje su predmet oglašavanja;

3) ukoliko Pošiljalac SMS poruke ne dobije povratnu SMS poruku od strane SMS provajdera zbog tehničke greške Provajdera ili Pošiljaoca. Ukoliko povratna SMS poruka nije dostavljena zbog tehničke greške SMS provajdera, Pošiljalac se obavezuje da će kontaktirati direktno SMS Provajdera radi reklamacije.

PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI OGLAŠIVAČA

Član 4.

4.1. Prava Oglašivača

1) Oglašivač ima pravo da se oglašava u periodu za koji je dostavio uredno popunjenu Deklaraciju (Prilog 1) uz saglasnost Rezon Media Grup-a;

2) Oglašivač ima pravo na objavljivanje oglasne poruke u dimenzijama i broju objava definisanim u Deklaraciji (Prilog 1);

3) Oglašivač ima pravo da bude proizvođač oglasne poruke u skladu sa Tehničkim uslovima (Prilog 2) i uređivačkom politikom Rezon Media Grup-a;

4) Oglašivač koji ima plaćen oglasni prostor u časopisu ima pravo na određene popuste i poklon oglase definisane Cenovnikom (Prilog 3);

5) Oglašivač ima pravo na reklamaciju ukoliko dođe do greške Rezon Media Grup-a u objavljivanju oglasne poruke pod uslovima opisanim u Članu 3. stav 2. tačka 4 ovih Opštih uslova;

6) Ukoliko je Oglašivač vlasnik nekretnine, ima pravo na objavljivanje 1 (jednog) besplatnog oglasa na sajtu imovina.net u kategorijama Prodaja i/ili Izdavanje;

7) Ukoliko je Oglašivač korisnik SMS servisa ima pravo objave do dva VIP oglasa na sajtu i do 2 oglasa sa fotografijom u štampanom izdanju mesečnog oglasnika „Beogradske nekretnine”, ukoliko su oglasi usklađeni sa uređivačkom politikom Rezon Media Grup-a i ispunjavaju uslove za objavljivanje oglasa;

U slučaju pogrešno popunjene SMS poruke, Pošiljalac će biti obavešten o besplatnom načinu korigovanja predmetne poruke.

To znači da će se Pošiljaocu naplatiti učinjena usluga jedino u situaciji kada dobije povratnu SMS poruku koja sadrži Kod za pristup.

4.2. Obaveze Oglašivača

1) Oglašivač ima obavezu da dostavi Rezon Media Grup-u sve neophodne podatke potrebne za objavljivanje oglasne poruke;

2) Oglašivač ima obavezu da popuni, potpiše i dostavi nam uredno popunjenu Deklaraciju (Prilog 1), za objavu oglasne poruke;

3) Oglašivač ima obavezu da dostavi poslednje izmene oglasne poruke za časopis u predviđenim rokovima po važećem Cenovniku (Prilog 3). U suprotnom Rezon Media Grup zadržava pravo objavljivanja poslednje oglasne poruke u neizmenjenom obliku a iz poslednjeg objavljenog broja prenosioca oglasne poruke;

4) Oglašivač ima obavezu da izvrši uplatu za oglasnu poruku čije su dimenzije i broj objava definisane Deklaracijom (Prilog 1), a u skladu sa Cenovnikom (Prilog 3) u roku od 5 dana od izdavanja fakture;

5) Oglašivač ima obavezu da obavesti pismenim putem Rezon Media Grup o izmenama u oglasnoj poruci prema rokovima definisanim u Cenovniku (Prilog 3);

6) Ukoliko je Oglašivač ujedno i Proizvodač oglasne poruke u obavezi je da oglasnu poruku izradi i dostavi u skladu sa Tehničkim uslovima (Prilog 2);

7) Oglašivač ima obavezu da po prijemu Pristupnog koda putem SMS servisa popuni sve potrebne podatke u tekstu oglasa prema tehničkim uslovima definisanim na sajtu imovina.net ukoliko želi da njegov oglas sa fotografijom bude objavljen u štampanom izdanju mesečnog oglasnika „Beogradske nekretnine” i kao VIP oglas na sajtu imovina.net

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 5.

1) Za sve što ovim Opštim uslovima nije pomenuto primenjivaće se Zakon o oglašavanju.

2) Eventualni sporovi između strana rešavaće se mirnim putem, a u suprotnom biće nadležan Sud u Beogradu.

3) Opšti uslovi važe od dana donošenja do dana donošenja novih uslova ili izmena i dopuna istih.

PRILOZI

Član 6.

Prilog 1: Deklaracija;

Prilog 2: Tehnički uslovi;

Prilog 3: Cenovnik oglašavanja u časopisu Beogradske nekretnine – primenjuje se od 01.11.2023. godine;

Prilog 4: Cenovnik oglašavanja na sajtu Srbija – primenjuje se od 01.11.2023. godine;

Prilog 5: Cenovnik oglašavanja na sajtu Hrvatska – primenjuje se od 01.11.2023. godine.

Popularne pretrage
PRODAJA NEKRETNINA
Prodaja stanova Prodaja kuća Prodaja zemljišta Prodaja poslovnog prostora
Prodaja vikendica Prodaja stanova Beograd Prodaja stanova do 70000 Beograd Prodaja kuća Beograd
Prodaja zemljišta Beograd Prodaja lokala Beograd Prodaja garaža Beograd Prodaja stanova Niš
Prodaja kuća Niš Prodaja stanova Novi Sad Prodaja kuća Novi Sad Prodaja stanova Zrenjanin
Prodaja kuća Zrenjanin Prodaja stanova Kragujevac Prodaja kuća Kragujevac Prodaja stanova Zlatibor
IZDAVANJE NEKRETNINA
Izdavanje stanova Izdavanje kuća
Izdavanje stanova Beograd Izdavanje stanova do 300e Beograd
Izdavanje stanova Novi Sad Izdavanje stanova Kragujevac
Izdavanje stanova Niš Izdavanje poslovnog prostora
Izdavanje garaža Smeštaj, stan na dan
OSTALI LINKOVI
Novogradnja
Nekretnine sa sniženom cenom
Statistika cena nekretnina
Procena vrednosti nekretnine
Korisne informacije

Pregled nekretnina na različitim lokacijama
NEKRETNINE | SMEŠTAJ | KUPOVINA | IZNAJMLJIVANJE | ZAMENA | 3D TURA | INOSTRANSTVO
Nekretnine oglasi, vesti i edukacije


2004-2024 ® Copyright Rezon Media Grup
Kolačići (cookies) nam pomažu da vam obezbedimo najbolje korišćenje naših usluga. Korišćenjem usluga našeg sajta, pretpostavićemo da se sa tim slažete.

Saznajte više.