Prijava/Registracija

Registracija na sajtu imovina.net - agencije, investitori, banke.
Deklaracija za oglašavanje.

Poštovani korisniče,

Da biste kreirali nalog na našem sajtu, neophodno je da popunite Formular za registraciju i da nam putem maila, faxa, pošte ili lično dostavite Deklaraciju za oglašavanje
Prema članu 19. Zakona o oglašavanju, neophodno je da, radi emitovanja oglasne poruke u ovoj kategoriji, popunite obavezna polja iz Deklaracije.
Oglašivač je dužan da sve podatke u Deklaraciji popuni tačno.

Obavezni podaci iz Deklaracije neće biti javno dostupni, već ćemo ih tretirati kao strogo poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Rok trajanja Deklaracije je sve do trenutka promene nekog od podataka o Oglašivaču.
U tom slučaju, svaku promenu Oglašivač je dužan da unese na svom nalogu, tj. da izmeni podatke u Deklaraciji.

Polja sa crvenom oznakom su obavezna polja na osnovu Pravilnika o sadržini deklaracije za objavljivanje i emitovanje oglasne poruke (Sl. glasnik RS, 114/2005)

Podaci:

Korisničko ime i Lozinka za pristup:

Polje "Korisničko ime" mora biti povezano sa Poslovnim imenom

Podaci neophodni za registraciju na sajtu imovina.net:

*Administrator je lice koje će održavati Vaše oglase i fotografije na sajtu imovina.net

Prihvatam Pravila i uslove korišćenja sajta

UPOZORENJE!

Na osnovu Krivičnog zakona Republike Srbije, član 301. - Računarska prevara:

Ko unese netačan podatak, propusti unošenje tačnog podatka ili na drugi način prikrije ili lažno prikaže podatak i time utiče na rezultat elektronske obrade i prenosa podataka u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu i imovinsku korist i time drugom prouzrokuje imovinsku štetu, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do 3 godine.

Pregled nekretnina na različitim lokacijama

imovina.net preporučuje
imovina.net - Imovina, koju tražite!