Auto oglasi: 73

Pravila i uslovi korišćenja sajta

1. Prihvatanje pravila i uslova propisanih od strane vozila.net

Prilikom pristupanja sajtu vozila.net korisnik prihvata sva pravila i uslove korišćenja njegovih stranica.

Vozila.net zadržavaju pravo da promene, modifikuje ili na neki drugi način izmene uslove ovih stranica u bilo kom trenutku. Sve izmene načinjene ovim putem postaće trenutno validne po njihovoj objavi.

Korisnik je u obavezi da pravila i uslove korišćenja redovno čita, pa se smatra da je pristupanjem i korišćenjem stranica ili bilo kog njihovog dela upoznat sa aktuelnim pravilima i uslovima korišćenja, da ih je razumeo i da ih u potpunosti prihvata.

Ukoliko korisnik iz bilo kog razloga ne prihvata sledeća pravila i uslove ili njihove eventualne izmene, ili postane nezadovoljan našim stranicama na bilo koji način, ima pravo da prekine sa korišćenjem stranica. Takođe, korisnik može da nas obavesti o eventualnom problemu kako bismo bili u mogućnosti da se posvetimo njegovom rešenju, pod uslovom da je problem moguće rešiti.

Za vreme pristupanja i korišćenja stranica, primenjuju se ovde navedeni uslovi i pravila korišćenja kao i svi važeći primenjivi zakoni Republike Srbije.

2. Sadržaj stranica vozila.net i odgovornosti korisnika

Sve objave, oglasi, poruke, tekstovi, datoteke, prikazi, fotografije, video snimci, zvuci ili drugi materijali (u daljem tekstu „Sadržaj“) objavljeni na našim stranicama, preneti preko stranica, ili linkovani sa stranica, i isključiva su odgovornost osobe koja je taj sadržaj objavila, što znači da je korisnik u potpunosti odgovoran za sav Sadržaj koji objavi, pošalje, postavi ili na drugi način učini dostupnim putem stranica. Na osnovu toga, vozila.net ne daju nikakve garancije u pogledu tačnosti, potpunosti, ispravnosti ili autentičnosti takvog sadržaja.

3. Sadržaji, stranice i usluge drugih stranica

Vozila.net mogu sadržati linkove prema drugim stranicama. Za vreme poseta drugim stranicama, na korisnika se odnose pravila i uslovi stranice na kojoj se trenutno nalazi.

Time se smatra da korisnik prihvata i da je saglasan da vozila.net nisu napravila tu stranicu, da nemaju kontrolu nad njom i ne snose odgovornost za njen sadržaj.

Poslovni odnos između korisnika i oglašivača odnosi se isključivo na korisnika i oglašivača, te vozila.net ne garantuju za njih, nisu odgovorna za njegov sadržaj, niti za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste nastale kao posledica takvih odnosa.

4. Ograničenja i uslovi korišćenja sajta vozila.net

Zabranjeno je postavljati oglase ili na bilo koji drugi način učiniti dostupnim Sadržaje:

Korisnik je dalje saglasan da ni u kom slučaju NEĆE:

5. Pristup uslugama vozila.net

Vozila.net svojim korisnicima daje ograničeno, opozivo, ne-ekskluzivno odobrenje pristupa uslugama za lične potrebe. Ovo odobrenje ne uključuje bilo kakvo prikupljanje, agregaciju, kopiranje, dupliranje, prikazivanje ili derivativno korišćenje usluga niti primenu "data mining", "spidera" ili sličnih alata za prikupljanje i dobijanje podataka u bilo koje svrhe osim kada je to izričito odobreno od strane vozila.net.

6. Ograničenja usluge

Korisnik je saglasan da vozila.net može ograničiti korišćenje usluga, uključujući maksimalan broj dana za koji će sadržaj biti dostupan, maksimalan broj i veličina objava, e-mail poruka, ili drugog sadržaja koji može biti prenošen putem usluga. Korisnik je dalje saglasan da vozila.net nemaju nikakvu odgovornost za brisanje ili propust u sadržaju održavan ili prenešen posredstvom usluga. Saglasan je da vozila.net zadržavaju pravo da u bilo kom trenutku izmene ili ukinu uslugu (ili bilo koji njen deo) sa ili bez obaveštenja, i da vozila.net neće biti odgovorna korisniku ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakve izmene, privremeno obustavljanje ili ukidanje usluga.

7. Zabrana korišćenja stranica vozila.net

Vozila.net zadržavaju pravo da pojedinačno zabrane pristup uslugama ovih stranica, ukoliko korisnik na bilo koji način krši ova pravila ili na drugi način usporava ili ometa njihov rad. Vozila.net takođe zadržavaju pravo da preduzmu odgovarajuće pravne mere protiv takvog korisnika i da zahtevaju naknadu za eventualno nastalu štetu ili gubitak u svakom pogledu.

Vozila.net nisu odgovorna prema korisnicima ili bilo kojoj trećoj strani za zabranu korišćenja ovih stranica. Korisnik je saglasan da neće pokušavati da koristi stranice sajta vozila.net nakon navedene zabrane.

8. Autorska prava

Kompanija Rezon Media Grup je nosilac autorskih prava na stranicama vozila.net, a koja se odnose na sopstvene sadržaje internet stranica, uključujući (ali ne isključujući) tekst, slike, format, baze podataka, sve ostale materijale, zvuke, formate, software, nazive (uključujući i domen).

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela stranica smatra se kršenjem autorskih prava Kompanije Rezon Media Grup.

Kompanija Rezon Media Grup nije vlasnik sadržaja koji njegov korisnik objavi, međutim on ga svojim zahtevom za objavljivanje na vozila.net, neopozivo ovlašćuje da taj sadržaj koristi, kopira, prikazuje, objavljuje i distribuira.

Nije dozvoljena promena, umnožavanje, distribuiranje, prodaja bilo kog dela stranice ili software-a ove stranice, osim uz saglasnost oglasnika Kompanije Rezon Media Grup.

Korisnik ima pravo da upotrebljava sadržaj stranica vozila.net samo za nekomercijalnu upotrebu. Nije dopušteno distribuiranje kopija ovih stranica ili omogućavanje njihove dostupnosti trećim osobama na bilo koji način, osim kopiranja sadržaja stranica i pretraživanje na sopstvenom računaru, i/ili štampanje jedne kopije, uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava.

Ukoliko korisnik smatra da je Kompanija Rezon Media Grup povredila njegova autorska prava, potrebno je da nas o tome obavesti. Korisnik je dalje saglasan i prihvata da Kompanija Rezon Media Grup nije odgovoran za takvu povredu učinjenu od bilo koje treće strane.

9. Isključenje odgovornosti

Vozila.net ne odgovaraju niti garantuju za:

  1. tačnost, potpunost i istinitost oglasa ili bilo kog njegovog dela, kao ni za kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga,
  2. ovlašćenje druge strane u zaključivanju ugovora, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača koje je koristio u poslovanju,
  3. to da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku, i
  4. to da će treća strana legalno koristiti ove stranice sve vreme.

10. Tehnički uslovi

Za korišćenje svih mogućnosti našeg sajta potrebno je da koristite program koji podržava sledeće tehnologije; Cookies, Flash, Javascript. Ukoliko Vaš program ne podržava gore navedene tehnologije vozila.net ne snose nikakve odgovornosti posledice i ne garantuju za kvalitet usluga.

11. Sudska nadležnost

Ova pravila i uslovi čine ugovor između korisnika i vozila.net. kojim se reguliše korišćenje ovih stranica.

Uslovi i odnos između korisnika i vozila.net podležu zakonima Republike Srbije koji regulišu predmetne odnose. U slučaju spora ugovara se nadležnost suda u Beogradu.

U Beogradu, 01.01.2007. godine.

vozila.net preporučuje: imovina.net srpskadijaspora.info имоти auto.blog.rs Poljoprivreda Srbije Novi Sad hoteli Registracija vozila автомобили imoti Automobilizam Presretac.com Putovanja 4Gume.com Новини Преводи Преводи и легализации Pronađi posao sa Jooble
Neka vozila.net bude Vaša početna stranica